Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Spalono 10 cm3 próbki będącej... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Spalono 10 cm3 próbki będącej...

23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie

Wiedząc, że zawartość tlenu w powietrzu to ok. 20%, obliczmy ile tlenu znajduje się w 220cm 3 powietrza:

Zapisujemy równania reakcji spalani ametanu i propanu:

Z równań reakcji możemy wywnioskować, że 1 mol CH 4 reaguje z 2 molami O 2 a jeden mol C 3 H 8 reaguje z 5 molami O 2 . Oznaczając jako X objętość metanu w mieszaninie a jako Y objętość propanu, możemy zapisać układ równań:

 

Wyznaczamy x z pierwszego równania:

i podstawiamy to do drugiego równania:

Zawartość gazów w mieszaninie jest następująca: 2cm 3 metanu oraz 8cm 3 propanu. 

Odpowiedź: Zawartość procentowa metanu w mieszaninie wynosi 20% a propanu - 80%