Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Oceń prawdziwość poniższych informacji... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oceń prawdziwość poniższych informacji...

21 Zadanie
22 Zadanie

a) Cechy budowy cząsteczek kumenu i mezytylenu

1. Kumen i mezytylen to izomery, które różnią się wzorami strukturalnymi, ale mają taki sam wzór sumaryczny -  PRAWDA

2. W cząsteczkach obu związków chemicznych sześciu atomom węgla można przypisać hybrydyzację sp 2 , a trzem atomom węgla - hybrydyzację sp 3 FAŁSZ

3.  Kumen i mezytylen są homologami, a nie są izomerami -  FAŁSZ

4. Cząsteczki kumenu mogą występować w postaci enancjomerów -  FAŁSZ

5. W cząsteczkach obu związków chemicznych występuje wiązanie zdelokalizowane, mają zatem charakter aromatyczny -  PRAWDA

b) Właściwości chemiczne kumenu i mezytylenu

1. Kumen i mezytylen to związki aromatyczne - w obecności bromku żelaza(III) odbarwiają wodę bromową -  PRAWDA

2. Kumen i mezytylen nie ulegają reakcji redukcji wodorem -  FAŁSZ

3. Oba związki chemiczne nie ulegają reakcji nitrowania za pomocą mieszaniny nitrującej -  FAŁSZ

4. Z wodnym roztworem chlorku żelaza(III) tworzą barwne kompleksy o charakterystycznej różowej barwie -  FAŁSZ

5. W reakcji z chlorem w obecności światła tworzą odpowiednie chloropochodne -  PRAWDA