Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
1 mol węglowodoru X o wzorze... 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1 mol węglowodoru X o wzorze...

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

 

 

W wyniku opisanych schematem przemian powstał alkohol III-rzędowy, czyli taki, w którym grupa -OH połączona jest z trzeciorzędowym atomem węgla (takim, który jest połączony z trzema innymi atomami węgla). Wiedząc, że początkowy węglowodór ma wzór sumaryczny C 4 H 8 ustalmy wzór powstałego alkoholu:

Idąc krok wstecz, wiemy, że powstał on z reakcji bromopochodnej tego węglowodoru z NaOH. Ustalmy więc wzór bromowęglowodoru:

Znów idąc krok wstecz wiemy, że związek ten powstał poprzez równomolową addycję HBr. Oznacza to, że pierwotny związek posiadał podwójne wiązanie. Jego wzór był więc następujący:

Zbierzmy te dane w tabeli:

 

Związek chemiczny

Wzór półstrukturalny

Nazwa systematyczna

X

2-metylopropen

Y

2-bromo-2-metylopropan