Chemia
 
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013 (Podręcznik)
 
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Znakiem LPG oznacza się mieszaninę... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Znakiem LPG oznacza się mieszaninę...

1 Zadanie
2 Zadanie

Gaz LPG zawiera 40% objętościowych propanu i 60% objętościowych butanu. Obliczmy więc skład 0,5-molowej mieszaniny LPG

40% z 0,5 mola to 0,2 mol propanu

60% z 0,5 mola to 0,3 mol butanu

W wyniku spalania jednego mola propanu wydziela się 2219,2 kJ energii. Obliczmy ile energii wydzieli się w wyniku spalania 0,2 mol propanu

W wyniku spalania jednego mola butanu wydziela się 2877,6 kJ energii. Obliczmy ile energii wydzieli się w wyniku spalania 0,3 mol butanu

Łączny efekt energetyczny spalania 0,5 mola gazu wyniesie:

Odpowiedź:  Efekt energetyczny tej reakcji wyniesie 1307,12 kJ