Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Określ charakter chemiczny tlenku chromu(III)

26 Zadanie
27 Zadanie

Charakter chemiczny tlenku chromu(III): amfoteryczny

Równania reakcji chemicznych

z kwasem chlorowodorowym:

z wodorotlenkiem sodu: