Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zmieszano 40cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,0002

10 Zadanie
11 Zadanie

Równanie reakcji chemicznej:    

Wzór na iloczyn rozpuszcalności:    

Należy obliczyć nowe stężenia jonów i po zmieszaniu roztworów, a następnie podstawić do powyższego wzoru i obliczyć:

Z treści zadania wiemy, że użyto roztworu o stężeniu . Obliczmy liczbę moli w tej objętości:

Łączna objetość roztworu wynosi:

Obliczmy nowe stężenie jonów

Analogicznie obliczymy najpierw liczbę moli jonów , a następnie ich stężenie w roztworze, skoro wiemy, że użyto roztworu o stężeniu

Obliczamy iloczyn rozpiszczalności:

W treści zadania podano, że

Odp.:  , więc osad nie wytrąci się.