Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zmieszano 100cm3 roztworu kwasu chlorowodorowego

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

Kwas chlorowodorowy:    

  

Obliczmy liczbę moli kationów wodoru znajdującą się w roztworu:

Wodorotlenek sodu:    

Obliczamy liczbę moli anionów wodorotlenkowych znajdujących się roztworu:

Kationy worodore reagują z anionami wodorotlenkowymi tworząc wodę wg. równania:

Mamy nadmiar anionów wodorotlenkowych:

Po rozcieńczeniu roztworu do wodą destylowaną stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi: 

Celem zadania jest obliczenie pH roztworu. Możemy to zrobić dwoma sposobami:

Sposób I:

Sposób II:

iloczyn jonowy wody:

 

Odpowiedź:

Wartość pH roztworu: 12

Odczyn roztworu: zasadowy