Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Poniżej przedstawiono układy, w których podczas 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Poniżej przedstawiono układy, w których podczas

14 Zadanie
15 Zadanie

a) Fałsz, ponieważ nie jest powiedziane, czy układ jest zamknięty czy nie, jeśli byłby zamknięty, to wtedy byłaby to prawda, gdyż w wyniku reakcji powstają gazy, które mogą wykonać pracę objętościową

b) Fałsz, ponieważ jest to reakcja entodermiczna, czyli energia substratów jest mniejsza niż energia produktów

c) Prawda, ponieważ w układzie I    a w układzie II    

d) Prawda, ponieważ jest to wykres dla reakcji egzotermicznej

e) Fałsz, ponieważ w II układzie     

f) Prawda, ponieważ układ I, to teakcja egzotermiczna