Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Reakcję nazywamy autokatalityczną wówczas 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Reakcję nazywamy autokatalityczną wówczas

11 Zadanie

a) Przyczyną zmniejszania się szybkości reakcji jest coraz mniejsze stężenie substratów, czyli wegług teorii zderzeń sktywnych zderzenia substratów mniej prawdopodobne z racji na ich małe stężenie.

b) Wzór jonu katalizującego reakcję chemiczną to:    

c) Szybkość reakcji chemicznej w czasie pierwszych 150s zmniejszy się/ zwiększy się 12-krotnie /120-krotnie.

d) Początkowo reakcja chemiczna zachodzi powoli, ponieważ w roztworze nie występują kationy manganu(II), które katalizują reakcję. Szybkość reakcji wzrasta, gdy pojawiają się kolejne jony manganu, a pod koniec szybkośc maleje z powodu zmniejszającego się stężenia substratów.