Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Katalizatorem reakcji rozkładu nadtlenku

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) Równanie reakcji:

  

 

b) Po 60s w kolbie są:

A. Nadtlenek wodoru, ponieważ nie cała substancja uległa rozkładowi

B. Węgiel aktywny, ponieważ jest to katalizator

C. woda, ponieważ jest to rozpuszczalnik i produkt reakcji

D. Tlen - ten punkt jest dyskusyjny, ponieważ nie wiemy w jaki sposób jest mierzona objętość wydzialającego się tlenu, czy jest on wyprowadzany na zewnątrz kolby czy też nie, ale mimo wszystko tlen jest cięższy od powietrza i opada na dno naczynia, dodatkowo niewielka jego ilość rozpuszcza się w wodzie, która jest w kolbie.

 

c) Początkowo stężenie nadtlenku worodu bardzo szybko meleja, a następnie stabilizuje się do stałej wartości.

 

d)

e) Szybkość reakcji początkowo jest stała, aż do około 20s, następnie szybkość reakcji maleje aż do 40s, a od 40 s szybkość reakcji jest równa zero.

 

f) Obliczmy najpierw ile czystego nadtlenku wodoru znajduje się w 100g 3-procentowego roztworu tej substancji:

Spójrzmy na równanie reakcji i obliczmy masy molowe:

  

Z równania reakcji wynika, że z 2 moli nadtlenku wodoru powstaje 1 mol cząsteczek tlenu, więc chcąc obliczyć ile tlenu powinno powstać z 3g nadt;enku wodoru możemy ułożyć proporcję:

 

Z treści zadania wiemy, że w reakcji wydzieliło się tlenu, obliczmy teraz ile gram tlenu wydzieliło się w rzeczywistości, korzystając ze stałej molowej objętości gazów:

Teraz obliczamy wydajność reakcji i wyrażamy ją w procentach:

  

Odp. Wydajność reakcji wynosi 61%