Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W 0,5dm^3 wody o temperaturze 20^oC

1 Zadanie
2 Zadanie

Obliczmy najpierw stężenie procentowe ze wzoru:

 

Musimy także skorzystać ze wzoru: 

 

Aby obliczyć masę rozpuszczalnika, czyli masę wody musimy przyjąć założenie, że gęstość wody wynosi , więc będzie ważył 500g

Obliczmy teraz masę substancji rozpuszczonej korzystając z objetości molowej gazów w warunkach normalnych:

Teraz możemy obliczyć stężenie procentowe:

Przeliczmy stężenie procentowe na stężenie molowe korzystając ze wzoru:

gdzie d to gęstość, wyrażona w jednostkach

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu będzie wynosić 22,49(mol)/(dm^3). W podanych warunkach nie można otrzymac bardziej stężonego roztworu.