Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Zmieszano wodne roztwory chlorku manganu(II) 4.34 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zmieszano wodne roztwory chlorku manganu(II)

18 Zadanie
19 Zadanie

a) Zmiany zaobserwowano w probówkach 2 i 3

b) W probówkach 2 i 3 zaobserwowano zmianę zabarwienia osadu z białego na brunatny.

Wyjaśnienia: najpierw w reakcji i powstaje biały osad , następnie zachodzi reakcja redoks i mangan zmienia stopień utleniania na II w związku , który ma kolor brunatny.

c) Równanie reakcji w formie cząsteczkowej:    

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej:

Równanie reakcji w formir jonowej skróconej:

 d) W probówkach 1 i 4 nie zachodzą żadne zmiany ponieważ wprowadzone ciecze (olej i nafta) mają mniejsza gęstość i utrzymują się na powierzchni roztworu w probówce odcinając tym samym dopływ powietrza (tlenu) który to powoduje utlenienie wodorotlenku manganu(II) do tlenku manganu(IV)