Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Jedną z metod otrzymywania tlenku siarki(IV) jest

14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

Na początku obliczmy ile znajduje się w 2 tonach pirytu:

  

Wiemy już, że w 2 tonach pirytu znajduje się 1 600 000g czystego   

Spójrzmy na równanie reakcji:

  

Wiemy że z 4 moli   powstanie 8 moli   . Obliczmy więc masy molowe tych związków i ułóżmy proporcję:

  -taka ilość tlenku siarki(IV) powstanie w reakcji

Celem zadania jest obliczenie jaka objętość tlenku siarki(IV) wydzieli sie podczas tej reakcji. Trzeba wykorzystać objętość molowa gazów w warunkach normalnych

    

 

Odpowiedź:

W wyniku reakcji powstanie tlenku siarki(IV)