Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Przygotowano wodny roztwór zawierający 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przygotowano wodny roztwór zawierający

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji o której mowa w zadaniu:

  

Z treści zadania wiemy, że roztwór zawiera 0,1 mola wodorotlenku sodu. Z równania reakcji  wynika, ze potrzeba 2 razy mniej tlenku siarki(IV), czyli 0,05mola.

Korzystając z równania Clapeyrona obliczymy objętość 0,05mola tlenku siarki(IV):

Wzór:

  

Dane:

Obliczenia:

  

 

 

 

Odpowiedź:

Objętość tlenku siarki(IV) która może przereagować z roztworem wodorotlenku sodu wynosi