Chemia
 
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Uczeń przeprowadził doświadczenie chemiczne

4 Zadanie
5 Zadanie

a)

1. Prawda

2. Fałsz

3. Prawda

b) Roztwór w kolbie 1. ma odczyn kwasowy /obojetny/ zasadowy, w kolbie 2. kwasowy/ obojętny /zasadowy, a w kolbie 3. kwasowy/obojetny/ zasadowy . W stosunku stechiometrycznym substraty zostału użyte w kolbie 1./ 2. /3.

Wyjaśnienie:

Zapiszmy równania reakcji chemicznych, które zachodza w poszczególnych kolbach:

1.    

Do kolby został wprowadzony 1 mol i 3 mole , a z równania reakcji wynika, że na 1 mol potrzeba 2 moli , dlatego odczyn w kolbie 1 będzie kwasowy, gdyż 1 mol kwasy nie przereaguje i nada mieszaninie charakter kwasowy.

2.   

Do kolby zostały wprowadzone 2 mole i 2 mole , czyli stosunek molowy wynosi 1:1. Całość substratów przereaguje, a odczyn będzie obojetny.

3.   

Do kolby zostały wprowadzone 2 mole i 1 mol , a z równania reakcji wynika, że na 1 mol potrzeba 1 mola , dlatego odczyn będzie zasadowy, gdyż 1 mol zasady nie przereaguje i nada mieszaninie charakter zasadowy.