Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Redukcja tlenku diołowiu(II) ołowiu(III) 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Redukcja tlenku diołowiu(II) ołowiu(III)

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

W pierwszym kroku musimy obliczyć ile gramów wodoru wydzieliło się w reakcji 27,6g sodu z wodą. W tym celu układamy równanie reakcji i obliczamy masy molowe sodu i wodoru:

 

  

Z równania reakcji odczytujemy, że z 2 moli atomów sodu powstaje 1 mol cząsteczek wodoru. Układamy więc proporcję:

  

  

   - taka ilość wodoru zostanie użyta do reakcji redukcji tlenku diołowiu(II) ołowiu(III) 

 

Spójrzmy teraz na reakcję redukcji tlenku diołowiu(II) ołowiu(III) oraz obliczmy masę odpowiednich związków chemicznych:

Z równania reakcji wynika, że do redukcji jednego mola cząsteczek tlenku diołowiu(II) ołowiu(III) potrzeba 4 moli cząsteczek wodoru. Układamy więc proporcję:

`\ \ \ y\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ----1,2g\ H_2`

`y=(685g*1,2g)/(4*2g)`

`y=102,75g`  - taka ilość tlenku diołowiu(II) ołowiu(III) ulegnie redukcji

 

Odpowiedź:

Redukcji ulegnie 102,75g tlenku doiłowiu(II) ołowiu(III).