Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

a) Dziedzina - zbiór liczb rzeczywistych różnych od zera
Funkcja maleje dla x<0 oraz dla x>0

Funkcja nie posiada miejsc zerowych
Funkcja nie posiada najmniejszej ani największej wartości
Funkcja posiada środek symetrii w punkcie (0,0)
Osie symetrii to proste y=x oraz y=-x

 

b)
Dziedzina - zbiór liczb rzeczywistych różnych od zera
Funkcja rośnie dla x<0 oraz dla x>0
Funkcja nie posiada miejsc zerowych
Funkcja nie posiada najmniejszej ani największej wartości
Funkcja posiada środek symetrii w punkcie (0,0)
Osie symetrii to proste y=x oraz y=-x