Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013
Poniżej przedstawione... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Poniżej przedstawione...

1 Zadanie
 • I- brak
  II- x=0
  III- x=-2, x=2
  IV- x=-2, x=2
  V- x=0
  VI- brak

 • 0, 1 lub 2

 • tylko dodatnie I
  tylko ujemne VI

 • Każda z tych funkcji ma oś symetrii pokrywającą się z osią OY

 • Funkcje I , II , III - rosną dla x>0, maleją dla x<0
  Funkcje IV V VI -  rosną dla x<0, maleją dla x>0

 • I:  (0,4)
  II: (0,0)
  III: (0,-4)
  IV: (0,4)
  V: (0,0)
  VI:
  (0,-4)

 • I: max: brak, min: 4 
  II: max: brak, min: 0
  III:  max: brak, min: -4
  IV: max: 4, min: brak
  V: max: 0, min: brak
  VI: 
  max: -4, min: brak

 • Należy cały wykres przesunąć o 4 w dół
  Należy cały wykres przesunąć o 4 w górę

 • Przesunąć o 8 w dół

 • Przesunąć o 8 w górę

 • Przesunąć cały wykres o 4 w górę
  Przesunąć cały wykres o o 4 w dół

 • Przesunąć o 8 w dół