Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

a)  wzrośnie trzy, pięć, siedem, dziesięć razy:

`F_2=5m*a=5*(m*a)=5*F`

`F_3=7m*a=7*(m*a)=7*F`

`F_4=10m*a=10*(m*a)=10*F`

b) zmaleje trzy, sześć,   dziesięć, sto razy:  

`F_5=m/3*a=1/3*(m*a)=1/3*F`

`F_6=m/6*a=1/6*(m*a)=1/6*F`

`F_7=m/10*a=1/10*(m*a)=1/10*F`

`F_8=m/100*a=1/100*(m*a)=1/100*F`