Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Przekrój osiowy walca jest prostokątem, w którym jeden z boków

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
Kręgi Zadanie

Przekrój osiowy walca to prostokąt, którego jednym bokiem jest średnica podstawy walca, a drugim bokiem jest wysokość walca. 

 

 

Drugi bok prostokąta (odcinek zaznaczony na czerwono) składa się z dwóch wysokości trójkąta równobocznego o boku 12 cm. 

Obliczmy długość czerwonego odcinka: 

 

 

Więc prostokąt ma wymiary: 

 

 

Są dwie możliwości.

Pierwsza z nich:

 

   

 

 

Druga możliwość: 

 

     

 

 

 

 

 

  

Drugi bok prostokąta obliczymy jako dwukrotność krótszej przyprostokątnej w zamalowanym na niebiesko trójkącie prostokątnym. 

Dla przypomnienia - długości boków w trójkącie o kątach 90°, 60° i 30°:

U nas: 

 

  - długość krótszej przyprostokątnej

 

Obliczamy długość drugiego boku prostokąta:

  

Prostokąt ma więc wymiary:

   

 

Znów mamy dwie możliwości: 

 

`r_3=12\ cm:2=6\ cm,\ \ \ \ \ h_3=4sqrt3\ cm` 

`V_3=pi*6^2*4sqrt3=` `pi*36*4sqrt3=144sqrt3pi\ cm^3` 

 

 

`r_4=4sqrt3\ cm:2=2sqrt3\ cm,\ \ \ \ \ h_4=12\ cm` 

`V_4=pi*(2sqrt3)^2*12=` `pi*2*2*3*12=` `144pi\ cm^3`