Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

a)  

`-{(3=2a+b),(5=4a+b):}`

`2a=2`

`a=1`

`5=4*1+b`

`b=1`

`y=x+1`

 

 

b)    `A=(-2,3) B=(4,-5)`

`-{(3=-2a+b),(-5=4a+b):}`

`8=-6a`

`a=-8/6=-4/3`

`-5=4*(-4/3)+b`

`-15/3=-16/3+b`

`b=1/3`

`y=-4/3x+1/3`

 

 

c)  `A=(2,0) B=(-2,6)`

`{(0=2a+b),(6=-2a+b):}`

`{(-2a=b),(6=-2a+b):}`

`{(-2a=b),(6=-2a-2a):}`

`{(-2a=b),(6=-4a):}`

`{(-2a=b),(a=-3/2):}`

`{(-3/2*(-2)=b),(a=-3/2):}`

`{(3=b),(a=-3/2):}`

`y=-3/2x+3`

 

 

d)   `A=(-2,0) B=(0,6)`

`{(0=-2a+b),(6=b):}`

`{(0=-2a+6),(6=b):}`

`{(2a=6),(6=b):}`

`{(a=3),(6=b):}`

`y=3x+6`