Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Drabina składa się z dwóch ramion o długości 4 m

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
Tangram Zadanie

Najpierw obliczmy wysokość h trójkąta zaznaczonego na niebiesko (korzystając z twierdzenia Pitagorasa): 

 

 

 

 

 

     

 

Niebieski i zielony trójkąt są podobne, ponieważ mają takie same kąty (alfa, beta i kąt prosty):

 

 

 

  

Odpowiedź:

Szczyt drabiny po rozłożeniu znajduje się na wysokości około 3,975 m.