Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Sprawdź, czy punkt o podanych współrzędnych należy do wykresu funkcji

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
Zadanie

Wstawiamy w miejsce x pierwszą współrzędną punktu i sprawdzamy, czy wynikiem jest druga współrzędna - jeśli tak, to punkt należy do wykresu funkcji

 

   

Punkt należy do wykresu funkcji

 

     

Punkt nie należy do wykresu funkcji

 

 

   

Punkt nie należy do wykresu funkcji