Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Oblicz, ile kilogramów kwasu siarkowego(IV)... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz, ile kilogramów kwasu siarkowego(IV)...

7 Zadanie

Oblicz masę czystej siarki zawartej w węglu kamiennym

Dysponujemy 0,5t czyli 500kg węgla kamiennego, z czego 1,3% stanowi masa siarki

 

Napisz równanie reakcji spalania siarki o masie obliczonej w poprzednim punkcie

 

Oblicz masę telnku siarki(IV), który powstał w zapisanej wyżej reakcji chemicznej

Obliczmy masę powstającego tlenku siarki(IV)

Z równania reakcji wynika, że z 32g S powstaje 64g SO 2 . Obliczmy ile kilogramów tlenku siarki(IV) powstanie z 6,5kg siarki

`32kg\ S\ \ -\ \ 64kg\ SO_2 `

`6,5kg\ S\ \ -\ \ X `

`X=(6,5kg*64kg)/(32kg)=13kg `

Powstanie 13kg tlenku siarki(IV)

 

Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(IV) ze związku chemicznego otrzymanego w wyniku reakcji zapisanej w drugim punkcie

`#(SO_2)_(13kg)+H_2O\ ->\ H_2SO_3 `

 

Oblicz masę kwasu siarkowego(IV), który powstał w zapisanej wyżej reakcji chemicznej

Obliczmy masę kwasu siarkowego(IV)

`M_(H_2SO_3)=2*1u+32u+3*16u=82u `

Z równania wynika, że z 64u SO 2 powstaje 82u H 2 SO 3 . Obliczmy ile kilogramów kwasu powstanie z 13kg tlenku siarki(IV)

`64kg\ SO_2\ \ -\ \ 82kg\ H_2SO_3 `

`13kg\ SO_2\ \ -\ \ x `

`x=(13kg*82kg)/(64kg)=16,7kg `

 

Odpowiedź: W wyniku tej reakcji powstanie 16,7kg kwasu siarkowego(IV)