Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Oblicz długość łuku 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

 

Obliczamy, jaką częścią kąta pełnego jest podany kąt. 

 

 

Obliczamy długość łuku biorąc   obwodu okręgu. 

  

 

 

 

Obliczamy, jaką częścią kąta pełnego jest podany kąt. 

 

 

Obliczamy długość łuku biorąc   obwodu okręgu:

`l=5/strike18^9*strike2^1*pi*20\ cm=100/9pi\ cm~~100/9*3,14\ cm=314/9\ cm=34,88..\ cm=348,8\ mm~~349\ mm` 

 

 

`c)` 

Obliczamy, jaką częścią kąta pełnego jest podany kąt. 

`250^o/360^o=250/360=25/36` 

 

Obliczamy długość łuku biorąc `25/36` obwodu okręgu:

`l=25/strike36^1*2*pi*strike36^1\ cm=50pi\ cm~~50*3,14\ cm=157\ cm=1570\ mm`  

 

 

 

`d)` 

Obliczamy, jaką częścią kąta pełnego jest podany kąt. 

`1^o/360^o=1/360` 

 

Obliczamy długość łuku biorąc `1/360` obwodu okręgu: 

`l=1/strike360^180*strike2^1*pi*1\ m=1/180*pi*100\ cm=1/180*pi*1000\ mm=1000/180pi\ mm=` 

`\ \ =100/18pi\ mm=50/9pi\ mm~~50/9*3,14\ mm=157/9\ mm=17,44...\ mm~~17\ mm`