Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wykonaj mnożenie i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

   

   

 

 

 

 

   

 

`\ \ \ =(6x^2+17x+12)(4x+5)=` 

`\ \ \ =(6x^2+17x+12)*4x+(6x^2+17x+12)*5=` 

`\ \ \ =24x^3+68x^2+48x+30x^2+85x+60=` 

`\ \ \ =24x^3+98x^2+133x+60` 

 

`c)\ (x+1)(x^2+1)(x^3+1)=` `[x(x^2+1)+1(x^2+1)](x^3+1)=` 

`\ \ \ =[x^3+x+x^2+1](x^3+1)=` 

`\ \ \ =(x^3+x+x^2+1)*x^3+(x^3+x+x^2+1)*1=` 

`\ \ \ =x^6+x^4+x^5+x^3+x^3+x+x^2+1=` 

`\ \ \ =x^6+x^5+x^4+2x^3+x^2+x+1` 

 

`d)\ (1-t)(1+t)(1+t^2)(1+t^4)=` `(1^2-t^2)(1+t^2)(1+t^4)=` 

`\ \ \ =(1-t^2)(1+t^2)(1+t^4)=` `(1^2-(t^2)^2)(1+t^4)=` 

`\ \ \ =(1-t^4)(1+t^4)=1^2-(t^4)^2=1-t^8` 

 

`e)\ (a^2-b^2)(a-b)(a+b)=` `(a^2-b^2)(a^2-b^2)=` `(a^2-b^2)^2=` 

`\ \ \ =(a^2)^2-2*a^2*b^2+(b^2)^2=` `a^4-2a^2b^2+b^4` 

 

`f)\ (2-t)(2+t)(3-t)(3+t)=` `(2^2-t^2)(3^2-t^2)=` 

`\ \ \ =(4-t^2)(9-t^2)=` `4(9-t^2)-t^2(9-t^2)=` 

`\ \ \ =36-4t^2-9t^2+t^4=` `36-13t^2+t^4`