Matematyka
 
Policzmy to razem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Z każdej sumy algebraicznej wyłącz przed nawias czynnik równy -1

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie