Matematyka
 
Policzmy to razem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

   

     

   

 

 

   

      

     

Odpowiedź:

Suma pól trójkątów AED i BEC jest równa sumie pól trójkątów ABE i CDE.