Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Uzupełnij tabelę tak, by wielkości x i y były: 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uzupełnij tabelę tak, by wielkości x i y były:

27 Zadanie
28 Zadanie
29 Zadanie

a) Wybieramy dowolny współczynnik proporcjonalności, np. k=3 i uzupełniamy tabelę. 

x

2

4

6

8

y

6

12

18

24Dla współczynnika równego 4 ( k=4 ) tabela ma postać:

x

2

4

6

8

y

8

16

24

32


 

b) 
Wybieramy dowolny współczynnik proporcjonalności, np. k=12. 
Tabela ma postać: 

x

2

4

6

8

y

6

3

2

1,5


Dla współczynnika równego 24 (k=24) tabela ma postać:

x

2

4

6

8

y

12

6

4

3