Matematyka
 
Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Napisz za pomocą symboli matematycznych i słownie wyrażenie opisujące pole 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Napisz za pomocą symboli matematycznych i słownie wyrażenie opisujące pole

4 Zadanie
5 Zadanie

a) a - długość boku kwadratu
 

Słownie: kwadrat liczby a.  


b) a, b -długości boków prostokąta
 

Słownie: Iloczyn liczb a i b. 


c) a - długość podstawy trójkąta
h - długość wysokości trójkąta opadającej na podstawę a 
 

Słownie: Iloraz iloczynu liczb a i h przez liczbę 2.  


d)  a, b -długości podstaw trapezu
h - długość wysokości trapezu
 

Słownie: Iloraz iloczynu sumy liczb a i b oraz liczby h przez liczbę 2.