Matematyka
 
Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Dokończ rysunek trójkąta równoramiennego ABC, wiedząc, że odcinek AB jest jego podstawą, 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dokończ rysunek trójkąta równoramiennego ABC, wiedząc, że odcinek AB jest jego podstawą,

32 Zadanie
33 Zadanie
34 Zadanie

a)  Kąt przyległy do kąta między ramionami ma 120°. Suma miar kątów przyległych wynosi 180°. 
Miara kąta między ramionami trójkąta wynosi więc 180°-120°=60°. 

Trójkąt jest równoramienny, więc kąty przy podstawie mają taką samą miarę (δ).
Obliczamy miarę kąta leżącego przy podstawie trójkąta (δ).
   
 
  

Kąty przy podstawie mają miarę 60°.

Trójkąt jest więc trójkątem równobocznym. Rysunek: 

   
 

b)  Kąt przyległy do kąta między ramionami ma 90°. Suma miar kątów przyległych wynosi 180°. 
Miara kąta między ramionami trójkąta wynosi więc 180°-90°=90°. 

 

Trójkąt jest równoramienny, więc kąty przy podstawie mają taką samą miarę (ß). 

Obliczamy miarę kąta leżącego przy podstawie trójkąta (ß).
  
 
  

Kąty przy podstawie mają miarę 45°.


Rysunek: