Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Ze sprawdzianu z matematyki poszczególni uczniowie klasy Ia 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ze sprawdzianu z matematyki poszczególni uczniowie klasy Ia

6 Zadanie
7 Zadanie

 

Ocena Liczba punktów Liczba uczniów Procent wszystkich uczniów
bardzo dobry 27-30 4  
dobry 22-26 8  
dostateczny 16-21 7  
dopuszczający 11-15 4  
niedostateczny 0-10 2