Matematyka
 
Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Asia pomagała mamie przygotowywać pierogi. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Asia pomagała mamie przygotowywać pierogi.

18 Zadanie

a) Krótsza krawędź ściereczki ma długość 4,2 dm, czyli 42 cm (1 dm=10 cm). 
Średnica jednego krążka to 6 cm. 

Aby obliczyć, ile krążków zmieści się wzdłuż krótszego boku ściereczki trzeba podzielić długość tego boku przez długość średnicy krążka. 
 

Wzdłuż krótszego boku ściereczki można ułożyć 7 krażków. 


Dłuższa krawędź ściereczki ma długość 9 dm, czyli 90 cm (1 dm=10 cm). 
Średnica jednego krążka to 6 cm. 

Aby obliczyć, ile krążków zmieści się wzdłuż dłuższego boku ściereczki trzeba podzielić długość tego boku przez długość średnicy krążka. 
 

Wzdłuż dłuższegoo boku ściereczki można ułożyć 15 krażków. 


W pierwszym rzędzie z 7 mamy 15 krążków. 
W pierwszym i drugim rzędzie mamy 15 krążków + 15 krążków = 2∙ 15 krążków = 30 krążków. 
W pierwszym, drugim i trzecim rzędzie mamy 3 ∙ 15 krażków = 45 krążków, itd.
Aby obliczyć liczbę krażków na całej ściereczce musimy pomnożyć liczbę rzędów (7) razy liczbę elementów w jednym rzędzie (15) [jest to pole prostokąta o bokach 7 i 15].
Liczba krążków na całej ściereczce to:
 

Liczba krążków na całej ściereczce to 105


Odpowiedź:
Na ściereczce zmieściło się 105 krążków. 
 


b) Wymiary ściereczki to 4,2 dm x 9 dm, czyli 42 cm x 90 cm. 
Pole powierzchni ściereczki to:
  


Średnica każdego z krążków ma długość 6 cm. 
Promień to połowa średnicy, zatem:
 


Pole jednego krążka to :
    


Na ściereczce mieści się 105 krążków. 
Pole powierzchni ściereczki zakrytej krążkami to [jest to też pole powierzchni wszystkich krążków]:
   


Powierzchnia ściereczki zakryta krążkami (w procentach) to: 
- dokładnie: 
      

- w przybliżeniu do 0,1%:
 


Odpowiedź:
Krążki ciasta zakryły 78,5% powierzchni ściereczki.