Historia
 
Klucz do historii 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przyjrzy się ilustracjom. Pod każdą z nich 4.61 gwiazdek na podstawie 18 opinii

Przyjrzy się ilustracjom. Pod każdą z nich

3 Zadanie
  • Po lewej stronie -  PAŁAC KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE
  • Po prawej stronie -  UNIWERSYTET MOSKIEWSKI

A. Wypisz podobieństwa pomiędzy obiema budowlami.

  • obie budowle wziesione są w stylu socrealistycznym;
  • Pałac Kultury i Nauki wzniesiony został według sowieckich wzorców, stanowi niemal kopię Uniwersystetu Moskiewskiego, cechuje go monumentalizm;

B. Wyjaśnij, w jakim celu wybudowano w Warszawie PKiN.

  • Pałac Kultury i Nauki był "darem" ZSRR dla Polaków i nosił początkowo nazwę Józefa Stalina. Miał zdominować krajobraz odbudowanej stolicy i nadać miastu sowiecki charakter.