Historia
 
Klucz do historii 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Na podstawie zamieszczonej mapy wymień 4.06 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Na podstawie zamieszczonej mapy wymień

5 Zadanie

Główne szlaki przesiedleń ludności polskiej po II wojnie światowej:

  • Z Wileńszczyzny przesiedlono Polaków na tereny Warmii i Mazur oraz Pomorza Zachodniego. 
  • Polacy mieszkający na obszarze Polesia zostali przesiedleni w okolice Radomia oraz Warszawy.
  • Polacy zamieszkujący przed wojną Wołyń, województwo lwowskie oraz stanisławowskie osiedli na Opolszczyźnie oraz Dolnym Śląsku. 
  • Mieszkańcy przedwojennego województwa łódzkiego osiedli na Dolnym Śląsku oraz na obszarze Pomorza Zachodniego.