Historia
 
Klucz do historii 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wpisz do tabeli informacje dotyczące dwóch 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wpisz do tabeli informacje dotyczące dwóch

1 Zadanie

 

nazwa

Armia Andersa

1.Dywizja Piechoty im.Tadeusza Kościuszki

dowódca

gen. Władysław Anders

pierwszy płk Zygmunt Berling

ostatni płk Józef Dziadura

miejsce powstania

Buzułuk w Rosji

Sielce nad Oką

główny sojusznik

Wielka Brytania

Związek Sowiecki

szlak bojowy (od...do)

Od 1940 do 1943 roku

Buzułuk w Rosji- Persja- Irak- Palestyna- Monte Cassino- Bolonia

Od 1943 roku do 1955 roku

Sielce nad Oką- Lenino- walki na froncie wschodnim u boku Armii Czerwonej-szturm na Berlin

najważniejsza bitwa

zażarta bitwa o wzgórze Monte Cassino od 11 do 18 maja 1944 roku

bitwa pod Lenino- 12-13 października 1943 roku

Brała udział w szturmie na Berlin