Historia
 
Klucz do historii 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Poniższy tekst dotyczy skutków powstania 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Poniższy tekst dotyczy skutków powstania

1 Zadanie

W wyniku klęski powstania car zlikwidował konstytucję Królestwa Polskiego oraz zniósł jego autonomię . Zlikwidował również polski rząd , sejm i polską armię . Przestały istnieć uniwersytety w Warszawie i Wilnie. Rozpoczęto proces rusyfikacji . Wielu uczestników powstania zostało zesłanych na Syberię , inni musieli udać się na emigrację . Ich majątki zostały skonfiskowane . Represje dotknęły też Kościół katolicki . W Warszawie zbudowano Cytadelę