Historia
 
Klucz do historii 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Poniżej podano informacje dotyczące Królestwa 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Poniżej podano informacje dotyczące Królestwa

2 Zadanie
3 Zadanie

A. Królem Królestwa Polskiego był car Rosji - Prawda .

B. W Królestwie Polskim obowiązywała rosyjska konstytucja - Fałsz .

C. Językiem urzędowym był język rosyjski - Fałsz .

D. W Królestwie działał polski sejm - Prawda .

E. Polacy mieli własną armię - Prawda .

F. W 1830 roku założono w Warszawie uniwersytet - Fałsz .

Zdania poprawione:

W Królestwie Polskim obowiązywała konstytucja uchwalona przez cara Aleksandra I. Dokument ten gwarantował Polakom wolności obywatelskie, własny sejm i rząd a także odrębną armię.

Językiem urzędowym był język polski. 

W 1816 roku założono w Warszawie uniwersytet.