Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Rewolucja przemysłowa przyniosła ogromne zmiany 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Rewolucja przemysłowa przyniosła ogromne zmiany

5 Zadanie

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Zmiany w gospodarce

PLUSY:

 • Nastąpił postęp w produkcji przemysłowej, maszyna parowa opatentowana przez szkockiego konstruktora Jamesa Watta usprawniła i przyspieszyła produkcję, która odtąd odbywała się w olbrzymich fabrykach;
 • Nastąpił gwałtowny rozwój miast;
 • Na ziemiach polskich powstały liczne zakłady przemysłowe;

MINUSY:

 • Rozwój przemysłu doprowadził do wyodrębnienia się nowych grup społecznych: robotników i fabrykantów. Powszechne wyzyskiwanie pracowników przez fabrykantów prowadziło do konfliktów społecznych;
 • Robotnika nie traktowano jak pełnoprawnej istoty ludziej - był on jedynie ogniwem w produkcyjnym łańcuchu;
 • Fabryki, kopalnie oraz huty powodowały zanieczyszczenie środowiska;
 • Podczas obsługi maszyn fabrycznych często dochodziło do wypadków, ponieważ fabrykanci nie dbali o zapewnienie odpowiednich warunków pracy;

Szybszy transport

PLUSY:

 • Rozwój kolei oraz wynalezienie nowych środków transportu, sprawił, że podróżowanie stało się szybsze, wygodniejsze i łatwiejsze;
 • Nastąpił rozwój gospodarki;
 • Zmniejszyły się koszty podróży - w drogę ruszali także ludzie ubodzy, których wsześniej nie było stać na dalekie wyprawy;
 • Nastąpił rozwój turystyki;

MINUSY:

 • Wydobywający się z lokomotywy dym utrudniał pasażerom podziwianie pięknych widoków;
 • Lokomotywy powodowały zanieczyszczenie środowiska;
 • Katastrofy i awarie - w 1912 roku zatonął Titanic - statek uznawany za niezatapialny;
 • Rozbudowa kolei w Stanach Zjednoczonych przyczyniła się do zagłady Indian;

Zmiany życia codziennego

PLUSY:

 • Wynalezienie telefonu i telegrafu wpłynęło na przyspieszenie obiegu informacji;
 • W fabrykach, domach i na ulicach wiekich miast pojawiło się oświetlenie elektryczne, które zmieniło zupełnie warunki pracy (można było pracować w nocy), zapewniło wygodę i bezpieczeństwo;
 • W miastach założono wodociągi i kanalizację, która poprawiła warunki sanitarne;
 • Wolny czas zaczęto spędzać w parkach, modne stały się w tym czasie kawiarnie i letnie teatrzyki;
 • Pojawiły się nowe rozrywki m.in. kino;

MINUSY:

 • Pogłębiały się różnice społeczne. Bogaci mieszkańcy miast żyli w pięknych pałacach i kamienicach, natomiast robotnicy w maleńkich izbach pozbawionych kanalizacji, lokowanych poza miejskim centrum;

Podróże i odkrycia

PLUSY:

 • Odkrycie nowych lądów, rzek oraz jezior;
 • Prowadzenie badań naukowych w Afryce, Antarktydzie oraz Syberii;
 • Nawracanie miejscowej ludności na chrześcijaństwo;
 • Zakładanie kolonii na podbitych obszarach;
 • Tworzenie rynków zbytu dla europejskich towarów;
 • Rozwój medycyny - odkrycie nowych pierwiastków - radu i polonu przez Marię Skłodowską - Curie, wynalezienie szczepionki przeciwko wściekliźnie przez Ludwika Pasteura, odkrycie promieniowania przenikającego ciało człowieka - Wilhelm Roentgen.

MINUSY:

 • Zagłada i wyzysk miejscowej ludności;
 • Rozwój imperializmu;
 • Konflikty zbrojne; 
 • Śmierć podróżników w czasie niebezpiecznych wypraw;