Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Podaj przyczyny napływu ludności ze wsi 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj przyczyny napływu ludności ze wsi

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Przyczyny napływu ludności ze wsi do miast w XIX wieku:

  • Chłopi posiadający małe gospodarstwa rolne nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin;
  • Bieda zmuszała mieszkańców wsi do przenoszenia się do miast, gdzie podejmowali różnorakie zajęcia niewymagające wykształcenia;
  • Chłopi dążyli do poprawy warunków życia;
  • Rozwój miast powodował napływ miejscowej ludności wiejskiej;