Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wymień skutki powstania styczniowego. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Skutki powstania styczniowego:

  • Po klęsce powstania styczniowego wielu Polaków udało się na emigrację;
  • Powstańców skazywano na śmierć, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię (podczas wędrówki na Syberię wielu zesłańców umierało z zimna, wycieńczenia oraz wskutek chorób);
  • Część powstańców ukarano katorgą, czyli wyniszczającą pracą w kamieniołomach, kopalniach i przy wyrębie lasów;
  • Konfiskowano majątki należące do powstańców i oddawano je Rosjanom lub Polakom wiernym carowi;
  • Zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę zmieniono na Kraj Nadwiślański;
  • Władze carskie wprowadziły politykę rusyfikacji, zmierzającą do całkowitego wynarodowienia Polaków;
  • Wprowadzono cenzurę;
  • Stanowiska urzędnicze obsadzano Rosjanami;
  • Usuwano język polski ze szkół i urzędów, zastępowano go językiem rosyjskim;
  • Ograniczono prawa Kościoła katolickiego;