Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wskaż główne kierunki emigracji z Królestwa Polskiego

Praca z mapą Zadanie

Główne kierunki emigracji z Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego:

- Królestwo Francji (Paryż);

- Państwa Niemieckie (Drezno);

- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii (Londyn);

- Szwajcaria (Berno);

- Królestwo Belgii (Bruksela);

- Państwo Kościelne (Rzym);

- Imperium Osmańskie (Stambuł);

- Stany Zjednoczone;