Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Czy twoim zdaniem powstanie listopadowe miało 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Czy twoim zdaniem powstanie listopadowe miało

1 Zadanie
2 Zadanie
Praca z tekstem źródłowym. Zadanie

Uważam, iż powstanie listopadowe nie miało sensu ponieważ, spowodowało zostrzenie kursu wobec Polaków we wszystkich trzech zaborach. Najdotkliwsze skutki klęski powstania odczuła jednak ludność Królestwa Polskiego. Wojskowych i polityków biorących udział w powstaniu listopadowym rząd carski skazał na więzienie, zsyłkę na Syberię oraz konfiskatę mienia. Zlikwidowano polską armię oraz sejm, ograniczono autonomię Królestwa Polskiego i zawieszono konstytucję. Byłych podoficerów i szeregowców wojsk polskich w ramach represji wcielono do armii rosyjskiej na 25-letnią służbę w najdalszych i najbardziej niebezpiecznych zakątkach carskiego imperium. Ponadto zlikwidowano polskie uniwersytety w Warszawie i Wilnie. Symbolem carskiej polityki wobec Polaków, którzy ośmielili się wywołać powstanie listopadowe stało się wzniesienie Cytadeli Warszawskiej - więzienia i twierdzy, w której wykonywano wyroki śmierci na wielu pokoleniach polskich działaczy niepodległościowych.