Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wyobraźcie sobie, że zostałeś/zostałaś oddelegowana

2 Zadanie
3 Zadanie

1. Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom krajów Trzeciego Świata poprzez szczepienia oraz organizowanie akcji informacyjnych dotyczących dbania o higienę.

2. Ochrona uchodźców poprzez udzielanie schronienia i organizowanie pomocy prawnej.

3. Walka z wyzyskiem osób nieletnich, ochrona dzieci przed cieżką, wyniszczającą praca.

4. Pomoc żywnościowa dla najuboższych- finansowanie budowy kolejnych studni w Afryce.

5. Walka z analfabetyzmem- tworzenie nowych szkół, zaopatrywanie ubogich dzieci w materiały edukacyjne, ksształcenie nowych nauczycueli.

6. Ochrona ludności cywilnej w krajach zagrożonych konfliktami zbrojnymi oraz terroryzmem.