Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Co to jest NATO i od kiedy 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

NATO (z ang. North Atlanic Treaty Organisation) - Organizacja Paktu Północnoatlanyckieg o powstała w 1949 roku, stanowiąca sojusz wojskowy zawiązany w celu obrony ze strony dawnego Związku Sowieckiego oraz państw należących do Układu Warszawskiego. Organizacja ta chroni swoich członków przed zagrożeniami z zewnątrz oraz zapobiega regionalnym konfliktom. 

Polska stała się członkiem NATO 12 marca 1999 roku. Członkowstwo w NATO zapewnia naszemu państwu poczucie większego bezpieczeństwa.