Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jakie sojusze wojskowe powstały po II wojnie 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie sojusze wojskowe powstały po II wojnie

2 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Sojusze wojskowe powstałe po II wojnie światowej:

  • Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) - zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego skłoniło Stany Zjednoczone, Kanadę oraz państwa Europy Zachodniej do utworzenia w 1949 roku sojuszu wojskowego określanego jako NATO. Na mocy paktu kraje te, gwarantowały sobie pomoc w razie zagrożenia z zewnątrz.
  • Układ Warszawski - był sojuszem tzw. "bloku wschodniego". Stanowił przeciwwagę dla NATO. Dominująca rola należała do Związku Sowieckiego. W skład Układu Warszawskiego wchodziły następujące państwa: Polska, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Albania, NRD oraz Węgry. Członkowie Układu Warszawskiego mieli bronić się wspólnie w przypadku ataku na którekolwiek z państw-sygnatariuszy. 
  • Te dwa wrogie obozy poszły odmienną drogą rozwoju gospodarczego i politycznego. W krajach Europy Zachodniej, w odróżnieniu od wschodu kontynentu, system rządów opierał się na zasadach demokratycznych. Nastąpił wieloletni podział świata na dwie strefy wpływów.