Historia
 
Klucz do historii 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jakie konsekwencje ponieśli Niemcy w wyniku 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Jakie konsekwencje ponieśli Niemcy w wyniku

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Praca z mapą Zadanie

Konsekwencje poniesione przez Niemcy w wyniku przegrania wojny:

  • Terytorium Niemiec zostało podzielone na cztery strefy okupacyjne.
  • Niemieccy zbrodniarze wojenni zostali postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.
  • Zatwierdzono zmienę granic III Rzeszy: Czechosłowacja odzyskała Sudety, Austria stała się samodzielnym państwem.
  • Na obszarze dawnych Niemiec utworzono dwa państwa: Republikę Federalną Niemiec (RFN, panował tam ustój demokratyczny) oraz Niemiecka Republikę Demokratyczną (NRD, w krórej wprowadzono rządy komunistyczne).