Przyroda
 
Przyroda z pomysłem 6. Podręcznik cz. 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Bożena Sienkiewicz,Urszula Depczyk,Halina Binkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wskaż na mapie rzeki płynące przez tajgę kanadyjską

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Rzeki tajgi w Azji: Ob, Jenisej, Lena, Amur

Rzeki tajgi kanadyjskiej: Mackenzie

 

Rzeki te pełnią rolę źródła wody oraz szlaków komunikacyjnych.