Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2012

Określ, czy podane niżej informacje są prawdziwe

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

A. Faraon był władcą Egiptu, miał nieograniczoną władzę. - Prawda

B. Faraon ustanawiał prawo, którego sam nie musiał przestrzegać. - Prawda

C. Najwyższą grupą społeczeństwa egipskiego byli chłopi. - Fałsz