Historia
 
My i historia 4. Historia i społeczeństwo (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2012

Uzupełnij schemat przedstawiający podział

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Źródła historyczne pisane:

  • roczniki
  • kroniki
  • dokumenty
  • pamiętniki
  • listy

Źródła historyczna niepisane:

  • naczynia ceramiczne
  • monety
  • biżuteria
  • przedmioty codziennego użytku
  • budowle